Meny

Vær oppmerksom på at denne oversikten kun gir informasjon om seremonier som er planlagt gjennomført i seremonilokaler og/eller tidspunkter som forvaltes av Gravplasssetaten. 

Dette gjelder følgende seremonilokaler:

Kapellene på  Alfaset, Grefsen, Nordre, Ullern, Vestre, og Østre
Kirkene på Grefsen, Grorud, Høybråten, Nordstrand, Ullern, Vestre Aker, Voksen og Østre Aker

Hjemmeside til Gravplassetaten

   
Seremonier de neste 10 dagene 
AvdødStarttid for seremoniSeremonisted
Ming Kuk Hofredag 24. mars kl. 09.30Vestre gravlund, Nye kapell
Else Grethe Braatenfredag 24. mars kl. 10.00Grefsen kapell
Tove Næsfredag 24. mars kl. 10.00Vestre gravlund, Gravlundskapellet
Bjørn Wærenskjoldfredag 24. mars kl. 11.30Vestre gravlund, Nye kapell
Kirsten Wiikfredag 24. mars kl. 12.00Vestre gravlund, Gravlundskapellet
Ragnhild Olaussenfredag 24. mars kl. 12.00Østre Aker kirke
Eva Anne-Lise Wibe Sollienfredag 24. mars kl. 12.00Grefsen kapell
Per Helge Busengdalfredag 24. mars kl. 14.00Grefsen kapell
Bjørn Frydenlundfredag 24. mars kl. 14.00Vestre gravlund, Gravlundskapellet
Kjell Arefjordfredag 24. mars kl. 14.30Vestre gravlund, Nye kapell
Birgitte Lindholmmandag 27. mars kl. 11.30Vestre gravlund, Nye kapell
Kjersti Holmmandag 27. mars kl. 14.30Østre gravlund, Store kapell
Jeanette von Kroghtirsdag 28. mars kl. 09.30Vestre gravlund, Nye kapell
Oddvar Andre Undhjemtirsdag 28. mars kl. 10.00Østre gravlund, Lille kapell
Trygve Antonsentirsdag 28. mars kl. 10.00Vestre gravlund, Gravlundskapellet
Tore Moe Høiestadtirsdag 28. mars kl. 10.00Nordstrand kirke
Liv Husværtirsdag 28. mars kl. 11.30Østre gravlund, Store kapell
Torgunn Amalie Johansentirsdag 28. mars kl. 12.00Alfaset kapell
Berit Johanne Dønhaug Wiiktirsdag 28. mars kl. 12.00Vestre gravlund, Gravlundskapellet
Biljana Tajictirsdag 28. mars kl. 12.00Nordstrand kirke
Harald Frode Skramtirsdag 28. mars kl. 14.00Vestre gravlund, Gravlundskapellet
Helge Heistøtirsdag 28. mars kl. 14.00Nordstrand kirke
Per Eiholttirsdag 28. mars kl. 14.00Ullern kirke
Marit Oppegårdtirsdag 28. mars kl. 14.30Vestre gravlund, Nye kapell
Gunnar Simensenonsdag 29. mars kl. 12.00Høybråten kirke
Inger Fayeonsdag 29. mars kl. 12.00Voksen kapell
Aud Inger Hauglieonsdag 29. mars kl. 12.00Grorud kirke
Ruth Carlsenonsdag 29. mars kl. 14.00Høybråten kirke
Bjarne Gunnar Høibytorsdag 30. mars kl. 10.00Vestre Aker kirke
Karin Thoresentorsdag 30. mars kl. 10.00Østre gravlund, Lille kapell
Wan Ha Lautorsdag 30. mars kl. 11.30Østre gravlund, Store kapell
Eva Elisabeth Astruptorsdag 30. mars kl. 12.00Vestre Aker kirke
Ivar Talmoentorsdag 30. mars kl. 12.00Ullern kirke
Ole Einar Holtertorsdag 30. mars kl. 12.00Alfaset kapell
Anne-Lise Norstedtorsdag 30. mars kl. 13.00Østre gravlund, Lille kapell
Jens Erik Heentorsdag 30. mars kl. 14.00Nordstrand kirke
Per Walter Jensenfredag 31. mars kl. 09.30Vestre gravlund, Nye kapell
Solveig Anni Baastadfredag 31. mars kl. 10.00Høybråten kirke
Øystein Skjørshammerfredag 31. mars kl. 11.30Vestre gravlund, Nye kapell
Olav Åsmund Smetveitfredag 31. mars kl. 12.00Høybråten kirke
Anders Bjørkefredag 31. mars kl. 12.00Grefsen kapell
Willy Gustavsenfredag 31. mars kl. 14.00Alfaset kapell
Erik Hans Sprofredag 31. mars kl. 14.00Vestre gravlund, Gravlundskapellet